”Vi er faktisk gået 100 hestekræfter ned på vores LEXION i forhold til den tidligere maskine"

NED I MOTORSTØRRELSE OG OP I KAPACITET 

Jakob Holm var en af de kunder, der kørte med forserien til den nye CLAAS LEXION i høsten 2019, og selvom han var en smule nervøs for at købe en mindre maskine, end hvad han havde i forvejen, viste LEXION 7600’eren alligevel noget større kapacitet.

Ca. midt imellem Kolding og Ribe, i byen Dover, driver Jakob Holm bedriften Årlundgård. Han driver ca. 400 ha med forpagtninger og har desuden nogle pasningsaftaler bl.a. på høstarbejde, hvilket betyder, at han høster 600-700 ha. om året.

Inden høsten i 2019 investerede Jakob Holm i den nye CLAAS hybridmejetærsker, LEXION 7600, for at få mere kapacitet. Hans tidligere rotormejetærsker af andet mærke var noget større og kunne høste meget, når vejret var godt - dog var udfordringen i de fugtige afgrøder, og det gik ud over kapaciteten. Ønsket var derfor en maskine, som også havde kapacitet, når det blev fugtigt om aftenen og kunne klare frøgræsset, også når der ikke var høj solskin.

”Jeg valgte en hybridmaskine, fordi den både har det almindelige tærskeprincip og samtidig har rotorerne til at udskille kernerne. Mit fokus var på et bedre skærebord og en mindre motor, så vi bedre kan samle de fugtige afgrøder op”, fortæller Jakob Holm.

Sejlskærebordet er noget af det bedste
Med til købet af den nye LEXION var også sejlskærebordet fra CLAAS, CONVIO 1080, og det er noget af det bedste ved købet ifølge Jakob Holm. ”Det er en fornøjelse at se, at afgrøderne kommer jævnt ind, hvilket også gør, at maskinen kører helt jævnt, og det giver noget kapacitet”.

”Skærebordet har nogle gode reversfunktioner, hvor gummibåndene kan reverseres, hvis der kommer en klump ind, så båndene kører baglæns og derved får afgrøderne fri”, fortæller Jakob Holm og tilføjer ”Det er dog ikke ret tit, det sker”.

Nemmere høstdag
På mejetærskeren har Jakob Holm fået monteret et originalt frøtømmerudstyr fra CLAAS. ”Det kører over al forventning”, fortæller Jakob Holm og fortsætter: ”Vi er aldrig nede i tanken mere, og det kører fuldstændig uden problemer. Selv med frø, der ikke er helt modnet, kan den stadig få det ud, så der ikke er rester, der ligger og bliver varme i tanken”.

Det daglige vedligehold er også noget, der kan mærkes hos Jakob Holm og hans folk i høsten. ”Der er faktisk ingen daglige smøresteder. Det er 50 timers det meste, men det er nemt at smøre rotorerne og de store lejre”, fortæller Jakob Holm, der også nævner, at køleren kører en hel sæson, uden de skal op og blæse i den. Ting, der er værdsat, når høsten sætter ind.

Forventninger er indfriet
”Vi er faktisk gået 100 hestekræfter ned på vores LEXION i forhold til den tidligere maskine. Det gør, at vi slet ikke bruger den samme mængde brændstof, selvom halmmængden var stor i 2019, og vi høstede det meste vådt”

Forud for høsten i 2019 var Jakob Holm lidt i tvivl om maskinen nu også var stor nok, men den bekymring var der ingen grund til. ”Den har levet helt op til mine forventninger, selvom maskinen er lidt mindre. Vi har fået mere kapacitet med en mindre maskine, og det er helt sikkert, at jeg ville lave et genvalg til samme maskine, hvis jeg skulle skifte igen”, afslutter Jakob Holm.