CEMOS til traktorer øger effektiviteten

Publisheret: 16.12.20

I en omfattende test udarbejdet af det tyske afprøvningsinstitut Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) er CLAAS dialogsystemet CEMOS til traktorer testet og har givet et imponerende bevis på sin overlegenhed med hensyn til øget samlet effektivitet. Det målte optimeringspotentiale ved jordbearbejdning er op til 21 % – ved vedvarende arbejde.

Gør selv de bedste førere endnu bedre
Med henblik på at bevise optimeringspotentialet i den dialogbaserede CEMOS til traktorer mødte 10 traktorførere fra Tyskland, Frankrig, Polen og Danmark midt i september op til en praktisk test på en stor landbrugsbedrift i Sachsen-Anhalt. Arbejdet blev fulgt af testingeniører fra det tyske testcenter DLG-Testzentrum Technik und Betriebsmittel. De undersøgte kørehastigheden og brændstofforbruget for alle varianterne. Desuden dokumenterede de, hvordan førerne selv og CEMOS til traktorer ændrede maskinindstillingerne under målekørslerne.

På markerne blev der udført målekørsler tre dage med harver ved flad og dyb jordbearbejdning på arealer med let og kraftigt leret sandjord (jordtal på hhv. 81 og 84 efter det tyske jordklassificeringssystem)

Med to CLAAS AXION 870 CMATIC traktorer havde landmændene og førerne, der både kom fra landbrugsbedrifter og maskinstationer, i første omgang mulighed for at foretage de relevante indstillinger som frontballast, hjulvægte, dæktryk og motorjustering efter eget skøn og tilpasse dem under arbejdet i marken – altså uden brug af CEMOS til traktorer. Til dette formål stillede CLAAS ikke blot traktorerne, men også ballastvægte i forskellig størrelse til rådighed. Med de integrerede CLAAS CTIC 2800 dæktryksreguleringsanlæg kunne dæktrykket også hurtigt tilpasses. Indstillingerne blev foretaget af alle førere, til de optimale indstillinger i deres øjne var nået. Mange deltagere havde i forvejen informeret sig omhyggeligt om de tekniske optimeringsmuligheder og optimale parameterindstillinger – for eksempel med hensyn til forbrug og drejningsmoment, optimale omdrejningsområder og hastighedsområderne med den optimale samlede virkningsgrad. Det var altså meget professionelle folk, der deltog.

Derefter blev alle kørsler gentaget med CEMOS til traktorer aktiveret, hvor førerne bekræftede optimeringsforslagene efter eget skøn eller bad om alternative forslag fra CEMOS til traktorer. Hvis der var behov for det, udskiftede man her også ballastvægte, tilpassede dæktryk eller ændrede motorjustering. Denne proces blev ligeledes gennemført, indtil man havde opnået de bedst mulige indstillinger til markerne og de eksisterende arbejdsbetingelser.

Større arealydelse ved reduceret dieselforbrug
Da testkørslerne var afsluttet, blev de fundne værdier analyseret og evalueret af tyske DLG Testzentrum. Værdierne, som førerne havde fundet frem til fra varianterne uden og med CEMOS til traktorer, blev stillet over for hinanden og gennemsnitsværdierne til den samlede vurdering fundet. Resultatet: CEMOS kunne langt ud over blot effekten fra et dæktryksreguleringsanlæg reducere dieselforbruget med op til 16,8 % og samtidig øge arealydelsen med op til 16,3 % hos 80 % af førerne. Skaleret op til 3.000 arbejdstimer ved jordbearbejdning kunne der altså spares op til 25.200 l diesel og op til 67.000 kg CO2 ved en stortraktor med et dieselforbrug på 50 l/t uden og 41,6 l/t med CEMOS til traktorer! Samtidig kunne arbejdstiden for landmanden eller maskinstationen i denne periode yderligere reduceres med op til 490 timer, altså næsten 50 arbejdsdage.

Med CEMOS kalkulatoren kan interesserede beregne online, hvor stort potentialet er på deres egen bedrift: https://www.claas.de/produkte/technologien/cemos-2020/kalkulator

De attesterede resultater er så meget desto mere bemærkelsesværdige, som deltagerne hører til top-førerne, der i forvejen har gjort sig mange tanker om den optimale indstilling af traktorerne og forberedt sig grundigt til testen. CEMOS til traktorer klarer altså som et eneste system på markedet ud over den blotte effekt fra tilpasset dæktryk, tilpasset ballastering og hydrauliske traktionsforstærkere at indstille traktoren bedst muligt til en optimal arbejdsydelse og et optimalt energiforbrug. CEMOS til traktorer sætter nye standarder som kombineret formel til liter pr. hektar (l/h) og hektar pr. time (ha/t). Det er nu også attesteret af et neutralt prøvningsinstitut. Samtidig optimerer CEMOS til traktorer ikke kun traktoren og redskabet, men også føreren. Gennem konstant interaktion med CEMOS til traktorer lærer føreren hele tiden nyt, da arbejdsforholdene løbende ændrer sig ved alt arbejde og fra år til år.

Yderligere optimeringspotentiale
„Ligeledes er plovassistenten, der integreret i CEMOS til traktorer, enestående på markedet“, fortæller Guido Hilderink, produktmanager for traktorer hos CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH. „Den blev dog ikke undersøgt i den tyske DLG test. Som vores erfaringer og første tests fra velrenommerede fagtidsskrifter dokumenterer, er der her et yderligere væsentligt optimeringspotentiale, som øges med CEMOS til traktorer. For hvis træklinjen, bredden på den forreste fure eller hældningen er indstillet forkert, koster det massivt i diesel og slagkraft. Med CEMOS til traktorer undgås sådanne indstillingsfejl. Til brug herfor er de vigtigste tekniske specifikationer for alle gængse plovfabrikater gemt i systemet.“

Grundtanken i CEMOS kan udvides til næsten alle anvendelsesområder for traktorer. Derfor vil der komme nye arbejdsområder til i løbet af det kommende år. „På baggrund af den tyske DLG test er vi sikre på, at CEMOS til traktorer vil slå igennem på markedet“, fortæller Guido Hilderink videre. „Med den har vi sat en markør for retningen inden for traktorudviklingen. Erfaringen viser, at også højt motiverede og meget erfarne førere bruger systemet for at blive endnu bedre.“

CEMOS til traktorer fås fabriksmonteret som ekstraudstyr til serierne ARION 500 CMATIC, ARION 600 CMATIC, AXION 800 CMATIC og AXION 900 CMATIC og til eftermontering på traktorer fra disse serier fra 2018 med CEBIS TOUCH.

Under begrebet CEMOS samler CLAAS alle systemer, som forbedrer maskinen.
 
Nutidens CEMOS traktorer kan hjælpe føreren til at træffe vigtige beslutninger hurtigere, både hvad angår vægtfordeling og dæktryk, men også indstilling af traktoren og ekstra udstyr.
 
Se hvordan det går for sig, når dygtige førere deltager i den praktiske test af CEMOS, som er udført af det tyske afprøvningsinstitut Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, og se, hvad svaret bliver, når der bliver spurgt: Kan en traktor gøre føreren bedre?