CLAAS tilbyder igen brugerkursus for mejetærskerpiloter

Publiseret: 12.10.21

Ved køb af en ny CLAAS mejetærsker medfølger der altid et tilbud om brugerkursus, for at du kan få optimal udnyttelse ud af din mejetærsker i den forholdsvis korte sæson, høsten er.

Der tilbydes kursus for op til to brugere pr. maskine, og på kursusdagene står Danish Agro Machinery for forplejningen. Mejetærskerbrugerkurset afholdes i maj og juni måned, hvor de fleste kan få tid til at deltage. Det ligger desuden så tæt på høsten, at udbyttet fra kurset forhåbentligt ikke er glemt, når maskinerne startes op i marken.

For at få mest ud af brugerkurset, har vi valgt at inddele deltagerne efter erfaring og behov. Derfor afholdes der både 1-dags kurser og 2-dages kurser på forskellige niveauer. På kursusdagene vil der være et godt mix af teori og praksis, hvor eksempelvis alle skærebordsfunktioner og automatikker samt evt. GPS-styring kan afprøves på testbanen.

Inden du skal i gang med anden sæson med din mejetærsker, vil du desuden blive inviteret på et opdateringskursus, hvor deltagerne kan byde ind med erfaringer fra egne oplevelser.

Kursets indhold

Maskinens opbygning
 • Afgrødeflow fra skærebord til halmsnitter

 • Daglig vedligeholdelse

 • Tips og tricks til den daglige brug

Skærebordets indstillinger
 • Indstilling af automatiske skærebordsfunktioner

 • Indlæring af sensorerne på skærebordet

 • Finjustering af skærebordet under kørsel

 • Brug af favoritmenu

Maskinens indstillinger
 • Indstilling af maskinen for optimal kapacitet og bedst mulige færdigvare

 • Forskellige indstillingsmuligheder i forhold til forskellige problemstillinger

 • Brug af automatikfunktioner for optimal udnyttelse af maskinens kapaciteter

GPS indstillinger
 • Opsætning af GPS systemet til maskinen
 • Indlæring af AB linje
 • Tips og tricks til optimering af automatisk styring

Se videoen fra LEXION brugerkursus fra 2021.

I fire uger i maj/juni 2021 var flere end 200 danske mejetærskerpiloter på LEXION kursus i Vandel.